Forretningsbetingelser samt Persondatapolitik

Forretningsbetingelser

1. Indledning
Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra Krognos.dk. Betingelserne gælder i det tilfælde, hvor der ikke er indgået andre skriftlige aftaler mellem køber og Krognos.dk. Dersom der findes produktbeskrivelser og brugervejledninger til varen, følger disse med leverancen fra Krognos.dk ønsker du yderligere oplysning eller rådgivning fra vor side, er denne af vejledende art.

 

2. Leveringstyper
Alle bestillinger sendes rekommanderet med Post Danmark eller GLS, hvis ikke andet er aftalt særskilt mellem køber og Krognos.dk. Varerne sendes indenfor 1-3 arbejdsdage efter betalingen er registreret. Levering på købers adresse i Danmark, vil derfor normalt ske indenfor 5 dage. Oplyste leveringstidspunkt er vejledende og kan således fraviges, sker dette vil køber blive orienteret pr. mail. Afhentning i butik Varen skal være betalt via bankoverførsel inden afhentning i butikken. Der skal medbringes bankkvittering for overførsel, samt ordrebekræftelse. Risikoen for varer købt fra Krognos.dk, overgår til dig som forbruger på leveringstidspunktet.Levering af varer fra Krognos.dk anses for sket, når kunden har fået varen udleveret.

 

3. Ordrebekræftelse og bestilling er gennemført
Krognos Urmageris annoncering af varer er en opfordring til at gøre tilbud, jf. aftalelovens § 9. Der er derfor ikke indgået en bindende købsaftale, før Krognos Urmageri har accepteret din bestilling af varer. Dette sker først, når du modtager en ordrebekræftelse fra Krognos Urmageri. Efter du har afsendt en bestilling, modtager du først en kvittering pr. e-mail på, at bestillingen er gennemført og at Krognos Urmageri har modtaget din bestilling. Af denne første e-mail fremgår det, hvilke varer du har bestilt og til hvilken pris. Denne e-mail er ikke en bindende ordrebekræftelse. Hvis Krognos Urmageri kan opfylde din bestilling og har modtaget betaling via bankoverførsel, modtager du efterfølgende en bindende ordrebekræftelse pr. e-mail, når varen afsendes fra Krognos Urmageri.

 

4. Betaling
Betaling sker ved Dankort eller bankoverførsel jf. oplysningerne i e-mailen ved gennemført bestilling.

 

6. Fortrydelse
Du har ret til at træde tilbage fra din bestilling, du har lavet på krognos.dk, uden begrundelse inden for 14 dage. Fortrydelsesretten udløber 14 dage efter den dag, hvor du, eller en af dig angiven tredjemand, dog ikke transportøren, får den sidste vare i fysisk besiddelse. For at udøve fortrydelsesretten skal du meddele os din beslutning om at fortryde bestillingen i en utvetydig erklæring. Dette kan være en telefonisk henvendelse eller en skriftlig henvendelse, der enten kan ske på jp@krognos.dk, eller sende et brev til: Krognos Urmageri Frederiksberg Allé 70 1820 Frederiksberg C Telefon 33791 450 (onsdag-fredag kl. 12-15, lørdag kl. 10-14) Mail: jp@krognos.dk Hvis du fortryder dit køb, får du naturligvis det beløb, du har indbetalt til os, tilbage. I tilfælde af en værdiforringelse, som du hæfter for, fratrækkes denne købsbeløbet. Hvis du benytter din fortrydelsesret, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform end den form for standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varen retur, med mindre du inden da har fremlagt dokumentation for at have returneret den. Hvis du ønsker at sende en vare tilbage, skal du sørge for, at den er forsvarligt indpakket i den originale emballage. Du hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på.

 

7. Reklamation
Når du handler på Krognos.dk, har du 24 måneders reklamationsret over fejl eller mangler ved varen regnet fra det tidspunkt, hvor du modtog varen. Du skal reklamere inden rimelig tid, efter at du har konstateret fejlen eller manglen. En rettidig, berettiget reklamation betyder, at du enten kan få varen repareret. Reklamationsretten bortfalder, hvis fejlen eller manglen er forårsaget af køber, eksempelvis som følge af fejlagtig brug eller reparation.

 

8. Personlige data
For at kunne handle på krognos.dk skal du oplyse navn, adresse og e-mailadresse. Ovenstående data bliver gemt med oplysninger om, hvilke varer du har købt, i 5 år fra udgangen af det regnskabsår oplysningerne vedrører, jf. bogføringslovens § 10. Oplysninger videregives eller sælges ikke til tredjepart. Som kunde har du mulighed for indsigt i vores registrering af data om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne om dette i lov om behandling af personoplysninger. Bemærk! Gavekortet kan ikke ombyttes til kontanter


Persondatapolitik hos Krognos Urmager ApS


Vi indhenter kun persondata i de tilfælde, hvor dette skulle være relevant for os, og vi vil kun indhente persondata, hvis det er relevant for din aktivitet hos Krognos Urmageri ApS

Ved indsamling, behandling og anvendelse af dine persondata overholder vi altid alle relevante lovbestemmelser.

Vi vil kun opbevare dine persondata, så længe vi enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.

 

1. Oplysninger vi indsamler

Hvis du ønsker at købe og modtage et produkt fra os, har vi brug for at indsamle visse persondata for at kunne gennemføre handlen og for at kunne tilbyde dig vores services.

Vi kan indhente oplysninger som f.eks. navn, e-mailadresse, postadresse, leveringsadresse (hvis den varierer fra postadresse), telefonnummer og betalingsoplysninger.

Krognos Urmageri indsamler og behandler dine persondata, når du foretager dig følgende:

- Besøger vores hjemmeside

- Gennemfører et køb af vores produkter

- Tilmelder dig vores nyhedsbrev

- Anmelder vores hjemmeside

- Sender os spørgsmål, reklamationer eller feedback


 

2. Den dataansvarlige

Den dataansvarlige for indsamling, behandling og anvendelse af dine personoplysninger på www.Krognos.dk er Krognos Urmageri Aps, Frederiksberg Alle 70, kld., 1820 Frederiksberg C. CVR: 16986704

 

3. Behandlingsgrundlag og formål

Dine almindelige kontaktoplysninger som navn og adresse indhenter vi for at kunne levere det produkt, som du har købt hos os. Din e-mailadresse indhenter vi for at kunne sende dig en ordrebekræftelse samt en leveringsbekræftelse.

Når du betaler for dit produkt indsamler vi dit navn, dine kortdata og IP-adresse. De oplysninger, der indsamles i forbindelse med betalingstransaktionen, anvendes og gemmes kun til betalingsafvikling og opfyldelse af den indgåede aftale.

Hvis du under registreringsprocessen eller på vores hjemmeside har givet os dit samtykke hertil, bruger vi din e-mailadresse til udsendelse af et nyhedsbrev. Du kan til enhver tid til- og afmelde dignyhedsbrevet. Allenyhedsbreve indeholder også et link til afmelding. Hvis behandling af persondata er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde samtykket.

Hvis du ikke ønsker at opgive de persondata, som er påkrævet for at gennemføre et køb af et produkt, vil du desværre ikke have mulighed for at købe produkter af os på vores hjemmeside.

Dine oplysninger (undtagen din e-mailadresse, hvis du har givet samtykke til behandling heraf med henblik på modtagelse af tilbud) vil blive slettet 6 måneder efter, at du har modtaget din vare.


 

4. Andre modtagere af personoplysninger

Vi sælger ikke dine persondata til tredjemand, og vi overfører ikke dine persondata til tredjelande.

Hvis du har bestilt levering, vil oplysningerne om dit navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse blive udleveret til vores fragtfirma, pt. PostNord/GLS med henblik på levering af dine indkøb. Vi har vores webshop og betalingssystem gennem DanDomain A/S, som fungerer som vores databehandler. Alle persondata som du oplyser på vores hjemmeside vil blive opbevaret i DanDomains datacentre.

Vi har indgået databehandleraftaler med vores databehandlere, hvilket er vores garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.5. Dine rettigheder
Som den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode os om følgende:

- At få adgang til og få rettet/ændret dine persondata

- At få slettet persondata

Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed.

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til vores e-mailadresse Jp@Krognos.dk.