Forretningsbetingelser

1. Indledning

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle leverancer fra Krognos.dk. Betingelserne gælder i det tilfælde, hvor der ikke er indgået andre skriftlige aftaler mellem køber og Krognos.dk.

Dersom der findes produktbeskrivelser og brugervejledninger til varen, følger disse med leverancen fra Krognos.dk ønsker du yderligere oplysning eller rådgivning fra vor side, er denne af vejledende art.

2. Leveringstyper

Leveret til døren
Alle bestillinger sendes rekommanderet med Post Danmark, hvis ikke andet er aftalt særskilt mellem køber og Krognos.dk.

Varerne sendes indenfor 1-3 arbejdsdage efter betalingen er registreret. Levering på købers adresse i Danmark, vil derfor normalt ske indenfor 3 dage. Oplyste leveringstidspunkt er vejledende og kan således fraviges, sker dette vil køber blive orienteret pr. mail.

Afhentning i butik
Varen skal være betalt via bankoverførsel inden afhentning i butikken. Der skal medbringes bankkvittering for overførsel, samt ordrebekræftelse.

Risikoen for varer købt fra Krognos.dk, overgår til dig som forbruger på leveringstidspunktet.Levering af varer fra Krognos.dk anses for sket, når kunden har fået varen udleveret.

3. Ordrebekræftelse og bestilling er gennemført

Krognos Urmageris annoncering af varer er en opfordring til at gøre tilbud, jf. aftalelovens § 9. Der er derfor ikke indgået en bindende købsaftale, før Krognos Urmageri har accepteret din bestilling af varer. Dette sker først, når du modtager en ordrebekræftelse fra Krognos Urmageri.

Efter du har afsendt en bestilling, modtager du først en kvittering pr. e-mail på, at bestillingen er gennemført og at Krognos Urmageri har modtaget din bestilling. Af denne første e-mail fremgår det, hvilke varer du har bestilt og til hvilken pris. Denne e-mail er ikke en bindende ordrebekræftelse.

Hvis Krognos Urmageri kan opfylde din bestilling og har modtaget betaling via bankoverførsel, modtager du efterfølgende en bindende ordrebekræftelse pr. e-mail, når varen afsendes fra Krognos Urmageri.

4. Betaling

Betaling sker ved bankoverførsel jf. oplysningerne i e-mailen ved gennemført bestilling.

6. Fortrydelse

Du har ret til at træde tilbage fra din bestilling, du har lavet på krognos.dk, uden begrundelse inden for 14 dage. Fortrydelsesretten udløber 14 dage efter den dag, hvor du, eller en af dig angiven tredjemand, dog ikke transportøren, får den sidste vare i fysisk besiddelse.

For at udøve fortrydelsesretten skal du meddele os din beslutning om at fortryde bestillingen i en utvetydig erklæring. Dette kan være en telefonisk henvendelse eller en skriftlig henvendelse, der enten kan ske på jp@krognos.dk, eller sende et brev til:

Krognos Urmageri
Frederiksberg Allé 70
1820 Frederiksberg C
Telefon 33791 450 (onsdag-fredag kl. 12-15, lørdag kl. 10-14)
Mail: jp@krognos.dk

Hvis du fortryder dit køb, får du naturligvis det beløb, du har indbetalt til os, tilbage. I tilfælde af en værdiforringelse, som du hæfter for, fratrækkes denne købsbeløbet.

Hvis du benytter din fortrydelsesret, refunderer vi alle betalinger modtaget fra dig, herunder leveringsomkostninger (dog ikke ekstra omkostninger som følge af dit eget valg af en anden leveringsform end den form for standardlevering, som vi tilbyder), uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget meddelelse om din beslutning om at fortryde denne aftale. Vi gennemfører en sådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet.
Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varen retur, med mindre du inden da har fremlagt dokumentation for at have returneret den.

Hvis du ønsker at sende en vare tilbage, skal du sørge for, at den er forsvarligt indpakket i den originale emballage.

Du hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. 

7. Reklamation

Når du handler på Krognos.dk, har du 24 måneders reklamationsret over fejl eller mangler ved varen regnet fra det tidspunkt, hvor du modtog varen. Du skal reklamere inden rimelig tid, efter at du har konstateret fejlen eller manglen. En rettidig, berettiget reklamation betyder, at du enten kan få varen repareret.

Reklamationsretten bortfalder, hvis fejlen eller manglen er forårsaget af køber, eksempelvis som følge af fejlagtig brug eller reparation.

8. Personlige data

For at kunne handle på krognos.dk skal du oplyse navn, adresse og e-mailadresse.

Ovenstående data bliver gemt med oplysninger om, hvilke varer du har købt, i 5 år fra udgangen af det regnskabsår oplysningerne vedrører, jf. bogføringslovens § 10.

Oplysninger videregives eller sælges ikke til tredjepart.

Som kunde har du mulighed for indsigt i vores registrering af data om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne om dette i lov om behandling af personoplysninger.
 
 Bemærk! Gavekortet kan ikke ombyttes til kontanter
Krognos Urmageri ApS v/Jørgen Krognos | CVR: 16986704 | Frederiksberg Allé 70, 1820 Frederiksberg C - Denmark | Tlf.: 3379 1450 | jp@krognos.dk